B. Szabó János: II. Lajos halálának helyszíne: táj és orális hagyomány. In. Hadtörténelmi Közlemények 132:2 (2019) pp. 443-453.

 

B. Szabó János: II. Lajos halálának helyszíne: táj és orális hagyomány (The Place of King Louis II’s Death: Landscape and Oral Tradition). In: Zagyi Nándor–Szabó Róbert (szerk.): „Military landscape Baranyában”. XI. Magyar Politikai Földrajzi Konferencia Absztraktkötete. PTE TTK Földrajzi és Földtudományi Intézet Politikai Földrajzi, Fejlődési és Regionális Tanulmányok Tanszék, Pécs, 2019, p. 19.

 

B. Szabó János: Egy Mátyás-kori oklevél és a mohácsi csata centrumában fekvő Földvár falu „rejtélye” (Egy évszázados kirakós játék új darabjai). In. Bárány Attila–Kavecsánszki Máté–Pósán László–Takács Levente (szerk.): Hunyadi Mátyás és kora. Debrecen, 2019, pp. 149–159.

 

B. Szabó János: Pap Norbert pécsi földrajzos kutatócsoportjának a mohácsi csatával kapcsolatos "felfedezései" hadtörténész szemmel.Pap Norbert pécs földrajzos kutatócsoportjának a mohácsi csatával kapcsolatos "felfedezései" hadtörténész szemmel. In. Hadtörténelmi Közlemények 132:4 (2019) pp. 943-956.

 

B. Szabó János: Sem nem Majs, sem nem Sátorhely. Megjegyzések Pap Norbert és szerzőtársai Sátorhely vagy Majs? című tanulmányához. In. Történelmi Szemle LXII. 2020/1, pp. 169-177.

 

B. Szabó János–C. Tóth Norbert: „Árnyékboksz az árnyékhadsereggel” – avagy már megint mindenért Szapolyai a hibás. A magyar elit 1526. évi katonai szerepvállalásáról Botlik Richárd új könyve kapcsán In. Hadtörténelmi Közlemények 131:2 (2018) pp. 287-320. 

 

B. Szabó JánosC. Tóth Norbert: Válasz Botlik Richárdnak és Nemes Istvánnak. In. Hadtörténelmi Közlemények 132:2 (2019) pp. 475-487.

 

B. Szabó János–Fodor Pál (szerk.): Új korszak határán: az európai államok hadügye és hadseregei a mohácsi csata korában. MTA BTK, Budapest, 2019, 295 p.

 

B. Szabó János–Máté Gábor: Észrevételek a történeti források interpretációs lehetőségeiről és az interpretáció határairól a mohácsi csatamező új földrajzi kutatása kapcsán. In. Történelmi Szemle LXII. 2020/1, pp. 189-201.

 

B. Szabó János–Korpás Zoltán: Európa a mohácsi csatavesztés idején. In: Rubicon 2020/1, pp. 78–82.

 

B. Szabó János–Sudár Balázs–Varga Szabolcs: Földvártól Cseléig. Régi kérdések, új válaszok a mohácsi csatával kapcsolatos történeti kutatásokban. In: Rubicon 2020/4, pp. 60–65.

 

B. Szabó János–Farkas Gábor Farkas (szerk.): Örök Mohács: Szövegek és értelmezésekBTK, Budapest, 2020, 967 p.

 

Ferkov Jakab–Dr. Hasanović-Kolutácz Andrea: Az 1526. évi mohácsi csata megjelenése, szerepe Mohács és környékének történeti és földrajzi névanyagában (The Representation of the Battle of Mohács of 1526 and its Role in the Historical and Geographical Register of Mohács and its Surroundings). In: Zagyi Nándor–Szabó Róbert (szerk.): „Military landscape Baranyában”. XI. Magyar Politikai Földrajzi Konferencia Absztraktkötete. PTE TTK Földrajzi és Földtudományi Intézet Politikai Földrajzi, Fejlődési és Regionális Tanulmányok Tanszék, Pécs, pp. 26–27.

 

Fodor, Pál: Wolf on the Border: Yahyapaşaoğlu Bali Bey (?–1527): Expansion and Provincial Elite in the European Confines of the Ottoman Empire in the Early Sixteenth Century. In. Fodor, Pál–Kovács, Nándor Erik–Péri, Benedek (eds.): Şerefe. Studies in Honour of Prof. Géza Dávid on His Seventieth Birthday Budapest, Magyarország: Hungarian Academy of Sciences, Research Centre for the Humanities, 2019, pp. 57-87. 

 

Fodor Pál: A „hitharc oroszlánja”: Jahjapasa-oglu Báli bég (?–1527). Terjeszkedés és tartományi elit az Oszmán Birodalom európai határvidékén a 16. század elején. In: Keletkutatás 2019. tavasz, pp. 51–74.

 

Fodor Pál: A török háborúk emlékezete (The Memory of the Ottoman Wars). In: Zagyi Nándor–Szabó Róbert (szerk.): „Military landscape Baranyában”. XI. Magyar Politikai Földrajzi Konferencia Absztraktkötete. PTE TTK Földrajzi és Földtudományi Intézet Politikai Földrajzi, Fejlődési és Regionális Tanulmányok Tanszék, Pécs, 2019, pp. 12–13.

 

Fodor Pál: Örök Mohács. Gondolatok a mohácsi csatáról és következményeiről. In: Rubicon 2020/1, pp. 4–13.

 

Fodor Pál–Varga Szabolcs: Több mint egy csata: Mohács. – Az 1526. évi ütközet a magyar tudományos és kulturális emlékezetben. MTA BTK, Budapest, 2019, 625 p.

 

Fodor Pál–Varga Szabolcs (szerk.): Egy elfeledett magyar királyi dinasztia: a SzapolyaiakBTK, Budapest, 2020, 382 p.

 

Fodor Pál - Pap Norbert - Kitanics Máté: Kiket rejthetnek a sátorhelyi tömegsírok? Néhány gondolat a mohácsi csata tömegsírjainak vizsgálatáról. 2021, pp. 1-10. (draft).

 

Gyenizse Péter: A Mohácsi-sík környezeti jellemzői a 16–18. században – a csatának helyet adó ármentes terasz földrajzi rekonstrukciója (The Specifics of the Mohács-flat during the 16–18th Century – The Reconstruction of the Floodless Terrace Where the Battle Took Place). In: Zagyi Nándor–Szabó Róbert (szerk.): „Military landscape Baranyában”. XI. Magyar Politikai Földrajzi Konferencia Absztraktkötete. PTE TTK Földrajzi és Földtudományi Intézet Politikai Földrajzi, Fejlődési és Regionális Tanulmányok Tanszék, Pécs, 2019, pp. 24–25.

 

Gyenizse Péter–Bognár Zita–Halmai Ákos–Morva Tamás–Simon Bertalan: Digitális domborzatmodellek használata tájrekonstrukciós célra szigetvári és mohácsi területeken In. Molnár Vanda Éva (szerk.): Az elmélet és a gyakorlat találkozása a térinformatikában IX. Debrecen, Egyetemi Nyomda, 2018, pp. 121-128. 

 

Gyenizse Péter–Pap Norbert–Kitanics Máté–Morva Tamás: A mohácsi csata helyszínének pontosítását célzó beláthatósági vizsgálatok eredményei. In: Molnár Vanda Éva (szerk.): Az elmélet és a gyakorlat találkozása a térinformatikában X. Debrecen: Egyetemi Nyomda, 2019,  pp. 101–108.

 

Hóvári János: A történetiség szerepe az épített és a táji környezet alakulásában: Mohács és Szigetvár (The Role of Historism in the Changes of the Built and Natural Landscape: Mohács and Szigetvár). In: Zagyi Nándor–Szabó Róbert (szerk.): „Military landscape Baranyában”. XI. Magyar Politikai Földrajzi Konferencia Absztraktkötete. PTE TTK Földrajzi és Földtudományi Intézet Politikai Földrajzi, Fejlődési és Regionális Tanulmányok Tanszék, Pécs, 2019, pp. 14–16.

 

Kasza Péter (szerk.): Caspar Ursinus Velius: Lajos király vereségéről és haláláról. Egy elveszettnek hitt beszámoló a mohácsi csatáról / Caspar Ursinus Velius: De interitu Ludovici regis et clade Hungariae. A Long-lost Report about the Battle of Mohács. BTK, Budapest, 2020, 193 p.

 

Kasza Péter: Oda Buda! Küzdelem Buda birtoklásáért 1540–1542. In: Rubicon 2020/1, pp. 60–67.

 

Máté, Ágnes–Oborni, Teréz (eds.): Isabella Jagiellon, Queen of Hungary (1519–1559): Studies. RCH, Budapest, 2020, 362 p.

 

Morva Tamás–Gyenizse Péter: A tájhasználat változásának vizsgálata geoinformatikai módszerrel a mohácsi sík területén Kölked példáján In. Molnár Vanda Éva (szerk.): Az elmélet és a gyakorlat találkozása a térinformatikában IX. Debrecen, Egyetemi Nyomda, pp. 243-251.

 

Neumann Tibor: Registrum proventuum regni Hungariae. Magyar Királyság kincstartójának számadáskönyve (1494–1495). MTA BTK Történettdományi Intézet, Budapest, 2019, 561 p.

 

Oborni Teréz: Izabella királyné megaláztatása. A kiszolgáltatott királyné kiűzetése. In: Rubicon 2020/1, pp. 68–77.

 

Oborni Teréz: Izabella királyné Szulejmán szultán követét fogadja. Madarász Viktor festménye. In: Rubicon 2020/1, p. 74.

 

Pap Norbert (szerk.): Mordortól Mohácsig. A mohácsi csatatáj történeti földrajzi kutatása. BTK, Budapest, 2020, 349 p.

 

Pap NorbertFodor PálKitanics MátéMorva TamásSzalai GáborGyenizse Péter: A mohácsi Törökdomb. In. Történelmi Szemle LX, 2018/2, pp. 325-345.

 

Pap NorbertKitanics MátéGyenizse PéterSzalai GáborPolgár Balázs: Sátorhely vagy Majs? Földvár környezeti jellemzői – a mohácsi csata  centrumtérségének lokalizálása. In. Történelmi Szemle LXI, 2019/2, pp. 209-246.

 

Pap Norbert–Kitanics Máté–Gyenizse Péter–Szalai Gábor–Morva Tamás: Duna – mocsár – Karasica: az 1526. évi mohácsi csata főbb helyszínei (Danube – Marsh – Karasica: The Most Important Sites of the Battle of Mohács, 1526). In: Zagyi Nándor – Szabó Róbert (szerk.): „Military landscape Baranyában”. XI. Magyar Politikai Földrajzi Konferencia Absztraktkötete. PTE TTK Földrajzi és Földtudományi Intézet Politikai Földrajzi, Fejlődési és Regionális Tanulmányok Tanszék, Pécs, 2019, pp. 9–11.

 

Pap NorbertGyenizse PéterKitanics MátéSzalai Gábor: II. Lajos halálának helye. In. Történelmi Szemle LXII. 2020/1, pp. 73-109. 

 

Pap NorbertGyenizse PéterKitanics MátéSzalai Gábor: Az 1526. évi mohácsi csata helyszíneinek földrajzi jellemzői. In. Történelmi Szemle LXII. 2020/1, pp. 111-151.

 

Pap NorbertKitanics MátéGyenizse PéterSzalai Gábor: Reflexiók B. Szabó János „Egy Mátyás-kori oklevél…”és „Sem nem Majs, sem nem Sátorhely” című tanulmányaiban vázolt koncepciójára. In. Történelmi Szemle LXII. 2020/1, 179–188. 

 

Pap Norbert–Gyenizse Péter–Kitanics Máté–Szalai Gábor: Mohács 1526. A történelmi táj rekonstrukciója. In: Rubicon 2020/1, pp. 33–43.

 

Pap NorbertKitanics MátéSzalai GáborGyenizse Péter: Válasz B. Szabó János "Pap Norbert pécsi földrajzos kutatócsoportjának a mohácsi csatával kapcsolatos 'felfedezései' hadtörténész szemmel" című, a Hadtörténelmi Közleményekben megjelent írására. In. Hadtörténelmi Közlemények 133:2. (2020) pp. 439–449. 

 

Pap Norbert - Kitanics Máté - Gyenizse Péter - Szalai Gábor: A mohácsi síkon fekvő Földvár település. 2021, pp. 1-25 (draft)

  

Papp Júlia: A topografikus-analitikus csatakép a 16. század első felében – a mohácsi csata ábrázolása az Ehrenspiegel des Hauses Österreich-ban (The Topographical-analytical Battle Scene in the First Half of the 16th Century – the Depiction of the Battle of Mohács in The Ehrenspiegel des Hauses Österreich). In: Zagyi Nándor–Szabó Róbert (szerk.): „Military landscape Baranyában”. XI. Magyar Politikai Földrajzi Konferencia Absztraktkötete. PTE TTK Földrajzi és Földtudományi Intézet Politikai Földrajzi, Fejlődési és Regionális Tanulmányok Tanszék, Pécs, 2019, pp. 22–23.

 

Papp Júlia: A mohácsi csata. Török miniatúra Dzselálzáde Musztafa Az országok osztályai és az utak felsorolása című munkájának másolatából, 1575. In: Rubicon 2020/1, p. 13.

 

Papp Júlia: A mohácsi csata. Wenzel Pohl (?) festménye, 1760–70-es évek (?). olaj, vászon. In: Rubicon 2020/1, p. 10.

 

Papp Júlia: A mohácsi csata ikonográfiája. In: Rubicon 2020/4, pp. 66–69.

 

S. Lackó András: Új nap, régi fény. Mohács a reformkori magyar lírában. Pro Pannonia Kiadó, Pécs, 2019, 254 p.

 

S. Laczkó András: Tér és történelem. Eötvös József: Búcsú. In: Verso. Irodalomtörténeti folyóirat 2018/1, pp. 51-68.

 

Simon Bertalan: A Mohácsi-teraszos-sík földrajzi neveinek emlékezeti helyi vizsgálata geoinformatikai módszerekkel In: Molnár Vanda Éva (szerk.): Az elmélet és a gyakorlat találkozása a térinformatikában IX. Debrecen, Egyetemi Nyomda, pp. 317-324.

 

Sudár Balázs: Földvár falu a török korban. In: Történelmi Szemle 62:1 (2020) pp. 153–168.

 

Szalai Gábor–Simon Bertalan: Az 1526. évi mohácsi csata emlékezete a köztereken, különös tekintettel a Mohácsi teraszos síkra (Memory of the Battle of Mohács of 1526 in Public Spaces, Especially on the Terrace Landscape of Mohács). In: Zagyi Nándor–Szabó Róbert (szerk.): „Military landscape Baranyában”. XI. Magyar Politikai Földrajzi Konferencia Absztraktkötete. PTE TTK Földrajzi és Földtudományi Intézet Politikai Földrajzi, Fejlődési és Regionális Tanulmányok Tanszék, Pécs, pp. 28–29.

 

Szalai Gábor–Simon Bertalan: Az 1526. évi mohácsi csata emlékezete a köztereken, különös tekintettel a Mohácsi teraszos síkra. In: Pap Norbert–Antonio Domingo Lilon–Szántó Ákos (szerk.): A tér hatalma – a hatalom terei. Pécs: PTE, 2019, pp. 225–234.

 

Tóth Ferenc: Szeged Lotaringiai V. Károly herceg 1687-es hadinaplójában. In: Ferwagner Péter Ákos (szerk.): „Uralkodjék köztünk ész, érdem, igazság”: Köszöntő tanulmánykötet Kövér Lajos 65. születésnapjára. SZTE Egyetemes Történeti és Mediterrán Tanulmányok Tanszék, Szeged, 2019, pp. 73–83.

 

Tóth Ferenc–Zágorhidi Czigány Balázs (szerk./sous la direction de): A szentgotthárdi csata és a vasvári béke. Oszmán terjeszkedés – európai összefogás / La bataille de Saint-Gotthard et la paix de Vasvár. Expansion Ottoman – cooperation européenne. Budapest, MTA BTK, 2017, 388 p.

 

Tóth Gergely: Magyarázatok, torzítások és félreértelmezések – a mohácsi csata a 16. századi történetírásban (Explanations, Distortions, and Misinterpretations: the Battle of Mohács in 16th-century Historiography). In: Zagyi Nándor–Szabó Róbert (szerk.): „Military landscape Baranyában”. XI. Magyar Politikai Földrajzi Konferencia Absztraktkötete. PTE TTK Földrajzi és Földtudományi Intézet Politikai Földrajzi, Fejlődési és Regionális Tanulmányok Tanszék, Pécs, 2019, pp. 17–18.

 

Varga Szabolcs: Mohácsnál győzni fogunk… Utak és útvesztők Mohács emlékezetének mezején. In: Rubicon 2018/10, pp. 50–59.

 

Varga Szabolcs: II. Lajos halálának emlékezete (Remembrance of Louis II’s Death). In: Zagyi Nándor–Szabó Róbert (szerk.): „Military landscape Baranyában”. XI. Magyar Politikai Földrajzi Konferencia Absztraktkötete. PTE TTK Földrajzi és Földtudományi Intézet Politikai Földrajzi, Fejlődési és Regionális Tanulmányok Tanszék, Pécs, 2019, pp. 20–21.

 

Varga Szabolcs: Megjegyzések II. Lajos király halálához. In. Történelmi Szemle LXII. 2020/1, pp. 57-71.

 

Varga Szabolcs: Isten kegyelméből vagy a szultán kegyéből? I. János király. Egy vitatott történelmi szerepű és megosztó személyiségű uralkodó. In: Rubicon 2020/1, pp. 54–59.

 

Varga Szabolcs: Mohács. Több mint egy csata. In: Rubicon 2020/1, pp. 14–23.