B. Szabó János – C. Tóth Norbert: „Árnyékboksz az árnyékhadsereggel” – avagy már megint mindenért Szapolyai a hibás. A magyar elit 1526. évi katonai szerepvállalásáról Botlik Richárd új könyve kapcsán In. Hadtörténelmi Közlemények 131:2 (2018) 287-320. 

 

B. Szabó János: II. Lajos halálának helyszíne: táj és orális hagyomány. In. Hadtörténelmi Közlemények 132:2 (2019) 443-453.

 

B. Szabó János - C. Tóth Norbert: Válasz Botlik Richárdnak és Nemes Istvánnak. In. Hadtörténelmi Közlemények 132:2 (2019) 475-487.

 

B. Szabó János–Fodor Pál (szerk.), Új korszak határán: az európai államok hadügye és hadseregei a mohácsi csata korában.Új korszak határán: az európai államok hadügye és hadseregei a mohácsi csata korában. MTA BTK, Budapest, 2019, 295 p.

 

B. Szabó János: Pap Norbert pécsi földrajzos kutatócsoportjának a mohácsi csatával kapcsolatos "felfedezései" hadtörténész szemmel.Pap Norbert pécs földrajzos kutatócsoportjának a mohácsi csatával kapcsolatos "felfedezései" hadtörténész szemmel. In. Hadtörténelmi Közlemények 132:4 (2019) 943-956.

 

B. Szabó János: Egy Mátyás-kori oklevél és a mohácsi csata centrumában fekvő Földvár falu „rejtélye” (Egy évszázados kirakós játék új darabjai). In. In. Bárány Attila – Kavecsánszki Máté – Pósán László – Takács Levente (szerk.): Hunyadi Mátyás és kora. Debrecen, 2019, 149–159.

 

B. Szabó János – Máté Gábor: Észrevételek a történeti források interpretációs lehetőségeiről és az interpretáció határairól a mohácsi csatamező új földrajzi kutatása kapcsán. In. Történelmi Szemle LXII. 2020/1, 189-201.

 

B. Szabó János: Sem nem Majs, sem nem Sátorhely. Megjegyzések Pap Norbert és szerzőtársai Sátorhely vagy Majs? című tanulmányához. In. Történelmi Szemle LXII. 2020/1, 169-177.

 

Gyenizse Péter – Bognár Zita – Halmai Ákos – Morva Tamás – Simon Bertalan: Digitális domborzatmodellek használata tájrekonstrukciós célra szigetvári és mohácsi területeken In. Molnár Vanda Éva (szerk.): Az elmélet és a gyakorlat találkozása a térinformatikában IX. Debrecen, Egyetemi Nyomda, 121-128. 

 

Fodor Pál – Varga Szabolcs: Több mint egy csata: Mohács. – Az 1526. évi ütközet a magyar tudományos és kulturális emlékezetben. MTA BTK, Budapest, 2019.

 

Fodor, Pál: Wolf on the Border: Yahyapaşaoğlu Bali Bey (?–1527): Expansion and Provincial Elite in the European Confines of the Ottoman Empire in the Early Sixteenth Century. In. Fodor, Pál; Kovács, Nándor Erik; Péri, Benedek (eds.): Şerefe. Studies in Honour of Prof. Géza Dávid on His Seventieth Birthday Budapest, Magyarország: Hungarian Academy of Sciences, Research Centre for the Humanities, 2019, pp. 57-87.

 

Morva Tamás – Gyenizse Péter: A tájhasználat változásának vizsgálata geoinformatikai módszerrel a mohácsi sík területén Kölked példáján In. Molnár Vanda Éva (szerk.): Az elmélet és a gyakorlat találkozása a térinformatikában IX. Debrecen, Egyetemi Nyomda, 243-251.

 

Neumann Tibor: Registrum proventuum regni Hungariae. Magyar Királyság kincstartójának számadáskönyve (1494–1495). MTA BTK Történettdományi Intézet, Budapest, 2019, 561.

 

Pap Norbert - Fodor Pál - Kitanics Máté - Morva Tamás - Szalai Gábor - Gyenizse Péter: A mohácsi Törökdomb. In. Történelmi Szemle LX, 2018/2, 325-345.

 

Pap Norbert - Kitanics Máté - Gyenizse Péter - Szalai Gábor - Polgár Balázs: SÁTORHELY VAGY MAJS? Földvár környezeti jellemzői – a mohácsi csata  centrumtérségének lokalizálása. In. Történelmi Szemle LXI, 2019/2, 209-246.

 

Pap Norbert - Gyenizse Péter - Kitanics Máté - Szalai Gábor: II. Lajos halálának helye. In. Történelmi Szemle LXII. 2020/1, 73-109. 

 

Pap Norbert - Gyenizse Péter - Kitanics Máté - Szalai Gábor: Az 1526. évi mohácsi csata helyszíneinek földrajzi jellemzői. In. Történelmi Szemle LXII. 2020/1, 111-151.

 

Pap Norbert - Kitanics Máté - Gyenizse Péter - Szalai Gábor: Reflexiók B. Szabó János „Egy Mátyás-kori oklevél…”és „Sem nem Majs, sem nem Sátorhely” című tanulmányaiban vázolt koncepciójára. In. Történelmi Szemle LXII. 2020/1, 179-188. 

 

Pap Norbert - Kitanics Máté - Szalai Gábor - Gyenizse Péter: Válasz B. Szabó János "Pap Norbert pécsi földrajzos kutatócsoportjának a mohácsi csatával kapcsolatos 'felfedezései' hadtörténész szemmel" című, a Hadtörténelmi Közleményekben megjelent írására. In. Hadtörténelmi Közlemények 133. évfolyam, 2. szám, 439-449. 

  

S. Lackó András: Új nap, régi fény. Mohács a reformkori magyar lírában. Pécs: Pro Pannonia Kiadó, 2019, 254 p.

 

S. Laczkó András: Tér és történelem. Eötvös József: Búcsú. In: Verso. Irodalomtörténeti folyóirat 2018/1, 51-68.

 

Simon Bertalan: A Mohácsi-teraszos-sík földrajzi neveinek emlékezeti helyi vizsgálata geoinformatikai módszerekkel In: Molnár Vanda Éva (szerk.): Az elmélet és a gyakorlat találkozása a térinformatikában IX. Debrecen, Egyetemi Nyomda, 317-324.

 

Szalai Gábor–Simon Bertalan: Az 1526. évi mohácsi csata emlékezete a köztereken, különös tekintettel a Mohácsi teraszos síkra. In: Pap Norbert–Antonio Domingo Lilon–Szántó Ákos (szerk.): A tér hatalma – a hatalom terei. Pécs: PTE, 2019, pp. 225-234.

 

Varga Szabolcs: Megjegyzések II. Lajos király halálához. In. Történelmi Szemle LXII. 2020/1, 57-71.