Morva Tamás – Gyenizse Péter: A tájhasználat változásának vizsgálata geoinformatikai módszerrel a mohácsi sík területén Kölked példáján In: Molnár Vanda Éva (szerk.): Az elmélet és a gyakorlat találkozása a térinformatikában IX. Debrecen, Egyetemi Nyomda, 243-251.

 

Simon Bertalan: A Mohácsi-teraszos-sík földrajzi neveinek emlékezeti helyi vizsgálata geoinformatikai módszerekkel In: Molnár Vanda Éva (szerk.): Az elmélet és a gyakorlat találkozása a térinformatikában IX. Debrecen, Egyetemi Nyomda, 317-324.

 

Gyenizse Péter – Bognár Zita – Halmai Ákos – Morva Tamás – Simon Bertalan: Digitális domborzatmodellek használata tájrekonstrukciós célra szigetvári és mohácsi területeken In: Molnár Vanda Éva (szerk.): Az elmélet és a gyakorlat találkozása a térinformatikában IX. Debrecen, Egyetemi Nyomda, 121-128. 

 

B. Szabó János – C. Tóth Norbert: „Árnyékboksz az árnyékhadsereggel” – avagy már megint mindenért Szapolyai a hibás. A magyar elit 1526. évi katonai szerepvállalásáról Botlik Richárd új könyve kapcsán In: Hadtörténelmi Közlemények, 131:2 (2018) 287-320.

 

S. Laczkó András: Tér és történelem. Eötvös József: Búcsú. In: Verso. Irodalomtörténeti folyóirat, 2018/1, 51-68.

 

Pap Norbert - Fodor Pál - Kitanics Máté - Morva Tamás - Szalai Gábor - Gyenizse Péter: A mohácsi Törökdomb. In: Történelmi Szemle, LX, 2018/2, 325-345.